UP Board Solution For Class 8 Sanskrit Solutions संस्कृत पीयूषम् कक्षा 8 का सम्पूर्ण हल

संस्कृत पीयूषम् कक्षा 8 का सम्पूर्ण हल

UP Board Solution For Class 8 Sanskrit Solutions संस्कृत पीयूषम् कक्षा 8 का सम्पूर्ण हल

दोस्तों आज आप यहाँ पर कक्षा 8 संस्कृत पीयूषम का सम्पूर्ण हल देख सकते है

कक्षा 8 संस्कृत के सभी पाठ क सम्पूर्ण हल

 • Chapter 1 आश्रम:
 • Chapter 2 मातृदेवो भव
 • Chapter 3 अस्माकम् पर्वाणि
 • Chapter 4 वर्धमानः महावीर
 • Chapter 5 स्फुटपद्यानि
 • Chapter 6 किं ततं जानाति भवान्
 • Chapter 7 सभाषितानि
 • Chapter 8 ग्राम्यजीवनम्
 • Chapter 9 भव्या भागीरथी
 • Chapter 10 शतबुधि-सहस्रबुद्ध-कथा
 • Chapter 11 रामभरतयोः मेलनम् (ततः प्रविशति भरतः स्थन सुमन्त्रः सूतश्च )
 • Chapter 12 प्रियं भारतम्
 • Chapter 13 वीरोऽभिमन्युः
 • Chapter 14 वाराणसी नगरी
 • Chapter 15 गीतावचनामृतानि
 • Chapter 16 अमोघं तद् बलिदानम्
 • Chapter 17 रक्षत बालिकाः पाठयत बालिकाः
 • Chapter 18 एत बालकाः
 • Chapter 19 संगणकः अस्मि

WWW.UPBOARDINFO.IN

Up board result live update यूपी बोर्ड का रिजल्ट 18 जून को

Hindi to sanskrit translation | हिन्दी से संस्कृत अनुवाद 500 उदाहरण

Today Current affairs in hindi 29 may 2022 डेली करेंट अफेयर मई 2022 

संस्कृत अनुवाद कैसे करें – संस्कृत अनुवाद की सरलतम विधि – sanskrit anuvad ke niyam-1

Up Lekhpal Cut Off 2022: यूपी लेखपाल मुख्य परीक्षा के लिए कटऑफ जारी, 247667 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट

Leave a Comment